TECHSERV-logo

Stíněné komory

Elektromagnetická kompatibilita (EMC), elektromagnetické rušení (EMI) či elektromagnetická odolnost (EMS) jsou pojmy, se kterými se v běžném životě budeme setkávat čím dál častěji.  Tato problematika úzce souvisí se zvyšujícím se podílem elektronických zařízení, které nás obklopují.
Požadavky na dokonalé elektromagnetické stínění – Faradayovu klec se neustále navyšují co do četnosti, tak do kvality stíněného prostoru.
V poslední době se stále častěji setkáváme s poptávkou s důrazem na bezpečnost stíněného prostoru proti odposlechům, případně zabezpečení dat našich zákazníků proti jejich zničení či  zcizení elektronickými prostředky.

Proč potřebujeme elektromagneticky stíněná pracoviště?

  • Pro budování kanceláří a  zasedacích místností s nejvyššími nároky na utajení činností a jednání v těchto místnostech – ochrana před odposlechy.
  • Ochrana datových center např. před zcizením dat zvenčí, teroristickými útoky novými formami elektromagnetických zbraní a možností poškození nebo zničení obrovských množství dat silnými elektrickými výboji, např. poškozením el. vedení v blízkosti datového centra
  • Vyloučení nežádoucího elektromagnetického pole. Například při  provádění citlivých měření na vědecko-výzkumných pracovištích, ve vývojových centrech automobilek nebo pro zajištění bezporuchové funkce životně důležitého zařízení atd.
  • Zabránění vyzařování signálů, které mohou rušit ostatní zařízení. Například na certifikačních pracovištích, při měření odolnosti výrobků před  elektrickými výboji.
  • Ochrana důvěrných dat. Například signály vyzařované z počítačů a mobilních telefonů mohou být odposlouchávány, zaznamenávány, dekódovány a  vyhodnocovány citlivými zpravodajskými prostředky.
  • Ochrana informačních a  komunikačních systémů a datových archivů před zničením způsobeným silným elektromagnetickým pulsem. Například ochrana životně důležitých systémů před vlivem atmosférických výbojů anebo před  vlivem teroristického elektromagnetického impulsu. Ostatně takovéto nebezpečí je  v současné době velice reálné a na internetu se dají snadno sehnat návody a prostředky pro výrobu takových zbraní.
  • Pro zajištění elektromagneticky intertního prostředí v medicínských aplikacích a diagnostice.
Stínění výzkumných pracovišťStínění výzkumných pracovišť
Ochrana datových centerOchrana datových center
Speciální zdravotnická zařízeníSpeciální zdravotnická zařízení
Zabránění vyzařováníZabránění vyzařování
Ochrana důvěrných datOchrana důvěrných dat
Ochrana komunikačních systémůOchrana komunikačních systémů
Místnosti pro jednání s nejvyšším utajenímMístnosti pro jednání
s nejvyšším utajením
© Copyright TECHNISERV, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o., partneři webu, další odkazy